vrijdag 2 juli 2010

Medisch daten

Daten in de medische keten: Samen werken aan new business kansen van de toekomst
Nevat en Design Initiatief willen met vooruitstrevende ondernemers de innovatiekansen in de medische sector exploreren. Het is de ambitie extra businesskansen voor het Nederlandse bedrijfsleven te creëren door niet de vraag van vandaag maar de toekomstige marktvraag centraal te stellen. Daarbij concentreren we ons op nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en creatieven.
De focus ligt op de start van innovatieprocessen: daadwerkelijke business clusters die hier ontstaan zullen verder begeleid worden door Design Initiatief.

Zelf was ik bij deze meeting aanwezig. Het was erg inspirerend. De uitkomst van onze brainstorm van deze ochtend concentreerde zich op de preventieve zorg verbetering.De toekomst van de medische sector is een uitdagende markt. Aangezien de te korten op de arbeidsmarkt alleen maar oplopen zullen er oplossingen gezocht moeten worden om de zorg voor later te waarborgen. Een van de mooie uitkomsten was de MPK (=medische periodieke keuring) We gaan met ze allen elk half jaar naar de tandarts om te voorkomen dat onze tanden gaan rotten. Maar als we het over ons lichaam hebben trekken we pas aan de bel nadat we klachten hebben.
Door de MPK zullen er in het preventieve gedeelte meer mensen nodig zijn met een lagere scholing. De uitdaging voor de toeleveranciers is produkten te ontwikkelen die in het dagelijkse leven bereikbaarzijn. Zo valt er te denken aan een openbaartoilet op Rotterdam CS met een sensor in de pot de een urine onderzoek doet. Via een persoonlijke pas kan je deze test "afvinken". Een weegschaal bij het zwembad om je gewicht af te vinken. een hoortest in de bibliotheek en ga zo maar door. Online is er een persoonlijk overzicht. De dokter heeft alleen een gezondheids thermometer die een algemene "temperatuur" van je gezondheid aangeeft. Wordt het te heet? dan krijg je een belletje van de dokter om eens te komen praten. Doel: beter voorkomen dan moeten genezen. Er komt een vervolg op deze sessie in oktober. Ik ga er zeker heen.