woensdag 10 november 2010

CE machinerichtlijnen Sales & Marketing? EVD

Wat doet de Sales en Marketing nu bij de workshop van de EVD, die gaat over de hernieuwde machinerichtlijnen? Dat is toch voor een R&D afdeling? In deze workshop die georganiseerd werd door de EVD.


De rol die de EVD vervult wordt duidelijk omschreven op hun website: "NL EVD Internationaal is dé overheidsorganisatie die ondernemers inspireert en ondersteunt bij het waarmaken van hun internationale ambities. Hierbij gaat het om het aanbieden van informatie, financiering en netwerken. NL EVD Internationaal is onderdeel van Agentschap NL. "

Sales en  CE? Wat opviel tijdens de workshop was de grote opkomst van ca.40 mensen. De CE is in 1997 al van kracht geworden? In de laatste periode is er veel veranderd en verder geëvalueerd. Ik zal me bepreken tot de invloeden op Sales & Marketing.

Een Importeur of een distributeur is volledig verantwoordelijk voor het ontwerp de produktie en CE als hij het onder privatlabel vermarkt. Hij zal moet beschikken over een TCD (=Technisch Constructie Dossier) en zorg dienen te dragen voor alle documenten. Dus voor Europa geld je als fabrikant en ben je eindverantwoordelijk. Het is dus zaak dat je dan beschikt over de juiste documenten van de oorspronkelijke fabrikant. Want de overheid en ordehandhavers zijn wettelijk gerechtigd om het TDC in te kijken en op te vragen. Deze dienen de documenten te behandelen als Staatsgeheim. De oorspronkelijke fabrikant zal dat niet zomaar afgeven, aangezien de inhoud van het TCD het mogelijk maakt om de produkten te reproduceren (bevat de geheimen van het product).  Oplossingen kunnen zijn:
  1. Afspraken met je fabrikant en beschikking krijgen over het TDC
  2. NoBo's in Europa die het TCD kunnen beheren voor de oorspronkelijke fabrikant.
  3. Als importeur een Quick-Scan van het product maken.
Lees meer op de site van
Export: Als je het product exporteert dien je de handleidingen en gebruikershandleidingen op te maken in de taal van het land waar de producten worden gebruikt. Het is verstandig deze landen met de dealer vast te leggen in het contract.

Veiligheid en risico analyse:  Het is verstandig risico analyses uit te voeren met de zgn. Fine en Kenneth methode. Indien er in de huidige techniek oplossingen mogelijk maakt voor een hogere veiligheid, zijn de bedrijven daaraan verplicht gehoor te geven. Dat geeft dus ook verkoopkansen. Als een machine verouderd is en economisch is afgeschreven, dan kan de aanschaf van een nieuwe machine de veiligheid weer op de laatste stand brengen. Dit is dus niet vrijblijvend maar wettelijk verplicht niet de nieuwe machine, maar de veiligheid.

CE IIb verklaring. Deze "IIb" is achterhaald. Elk onderdeel van een machine/productielijn die los ingekocht wordt dient voorzien te zijn van een CE markering en de daarbij behorende documenten en gebruikershandleidingen. Een grote uitzondering is hier de Rollenbanen die kunne met een "Inbouwverklaring"geleverd worden echter dient de rollenbaan wel gebouwd te zijn volgens EN-619maandag 8 november 2010

Forum KvK Startersdag

Rotterdam-Op 6 november jl. vond de Startersdag van de Kamer van Koophandel plaats.

Wederom werd deze dag goed bezocht.Op deze goed georganiseerde dag konden aspirant ondernemers hun kennis verrijken welke nodig is voor het beginnen van een eigen onderneming. Van banken tot en met netwerkplatforms: het geheel werd, evenals de Kamer van Koophandel zelf, goed vertegenwoordigd. IntraSales heeft binnen de KvK contacten met Yvonne de Gruijl; Manager Voorlichting, Michelle de la Fuente en Gerdine Annaars. Op deze Startersdag werd een forum gehouden, waar men vragen kon stellen m.b.t.de do's en don'ts bij het beginnen van een onderneming. Dit forum werd geleid door Mr. R.(Rienk) van den Berg, directeur Wetsuitvoering en Voorlichting van de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Henk Kasbergen van IntraSales had naast anderen een plaats in het forum. "Waar vind ik mijn klanten?", was een veel gestelde vraag. Henk Kasbergen gaf aan dat dat voor iedere branche verschillend is. Zorg dat je dáár bent, waar je potentiele klanten ook zijn: op de beurs, op het internet, netwerkbijeenkomsten of bedrijfsverenigingen, zodat je daar de namen van je potentiele klanten kunt verzamelen. Zodra je de leads gegenereerd hebt, is acquisitie belangrijk, om een verdere relatie mogelijk te maken. Verder kwam het maken van een Marketingplan aan de orde. Het nadenken over de keuzes die je maakt over de strategie en welke kansen er in jouw markt zijn. Het advies was: laat een plan flexibel zijn in de loop van je startperiode. Tijdens je opstart zie je mogelijk andere kansen, maar wees er selectief mee: houdt wel je kernkwaliteiten in het oog! Na de bijeenkomst was er ruim de gelegenheid om verder te praten. Er waren diverse starters die aan Henk Kasbergen aanvullende vragen stelden.
Zie de film voor een indruk van dit forum