maandag 18 juni 2012

IntraSales verbreedt haar horizon naar Israël


IntraSales Missie israel-kl

Moordrecht, 15 juni 2012 - Van 5 tot en met 7 juni jongstleden maakte Henk Kasbergen namens IntraSales deel uit van de economische handelsdelegatie naar Israël.


Een inspirerende handelsreis voor Nederlandse ondernemers om kennis te maken met de Israëlische markten en internationale contacten te leggen voor innovatieve bedrijven in Nederland en Israël.
IntraSales Missie israel
Israël is een bovengemiddeld, innovatief land. Door gedwongen embargo's en haar sterke verbondenheid met de VS heeft Israël een toonaangevende plek in de wereld van de high tech industrie veroverd. Het land kenmerkt zich als technologisch geavanceerde markteconomie, waarbij het aantal hoogopgeleiden en het percentage R&D-uitgaven tot de allerhoogste ter wereld behoren.
Daarnaast zijn in de afgelopen jaren enorme aardgasreserves ontdekt in de oostelijke Middellandse Zee; deze zijn naar schatting de grootste ter wereld. Deze reserves kunnen de toestand van de Israëlische economie en energievoorziening drastisch veranderen.
"Israël biedt veel kansen aan ondernemers die willen innoveren, vooral voor de toeleveranciers aan de gassector", aldus Henk Kasbergen begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting. "De recentelijke ontdekkingen van de enorme aardgasreserves in de Middellandse Zee genereren dan ook veel kansen voor de offshore-industrie". Israël zoekt gespecialiseerde partners die kennis en personeel kunnen leveren voor de verdere winning, productie en transport van dit aardgas.
henk-kasbergen-minister-verhagenTijdens de missie was er ook een receptie georganiseerd in de tuin van de Nederlandse ambassadeur in Tel Aviv. Hier was ruim de gelegenheid om te netwerken en Minister Verhagen te ontmoeten. Klik hier om de foto's te bekijken. Hiernaast de foto van Henk Kasbergen begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting en de ontmoeting met Demissionair Minister Verhagen.
Henk Kasbergen kijkt terug op een vruchtbare handelsmissie. Met de gevolgde seminars en gesprekken tijdens de matchmaking met diverse ondernemers heeft IntraSales met deze missie goede contacten opgedaan voor mogelijke agentschappen voor de Europese markt met Israëlische ondernemingen.
Hieronder de foto van de handelsdelegatie:
 mg 3632

woensdag 23 mei 2012

Economische missie naar Israel 5-7 juni 2012


Moordrecht 22 mei 2012 - O.l.v. Directeur-Generaal Simon Smits, ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en demissionair Minister Verhagen reist Henk Kasbergen van IntraSales mee met de economische handelsdelegatie naar Israël.
Met ruim 20 jaar ervaring in verschillende marktsegmenten en netwerkcontacten biedt Henk Kasbergen, oprichter van IntraSales, verschillende kansen voor uitbreiding van het Business Netwerken in de Benelux en Noord-Europa.

Deze handelsmissie past goed bij onze strategie. Intrasales is altijd op zoek naar samenwerking met bouw- en industriepartners in en buiten de EU voor de behartiging van agentschappen, verkoop en marketing oplossingen.
IntraSales neemt in de Europese Business-Business markt een onderscheidende positie in door een directe schakel (link) te zijn naar Nederlandse ondernemingen op basis van duurzaamheid en efficiëntie. Henk Kasbergen gaat daarom mee met deze handelsmissie om te zien of hij voor het uitgebreide Nederlandse netwerk kansen kan creëren in Israël.
Met zijn deelname aan deze handelsmissie wil Henk Kasbergen een goed beeld krijgen van de afzetmogelijkheden, het prijsniveau en de mogelijke concurrentiepositie van een groot scala aan producten en diensten in zowel Israël als in Nederland.

Israël is zowel een export- als importland van en naar de Europese markt. Henk Kasbergen hoopt door zijn deelname een aantal goede contacten te leggen die in de toekomst tot een structurele samenwerking kunnen leiden.


IntraSales:
  • ondersteunt Nederlandse ondernemingen én werkt actief mee; wij ontwikkelen sales activiteiten op kansrijke plaatsen en leggen een basis voor uw verdere autonome groei.
  • gaat agentschappen aan met Europese en niet-Europese fabrikanten die duurzame en efficiënte oplossingen leveren voor de sectoren Industrie en Bouw.
  • geeft MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) vorm. IntraSales wil als bedrijf méér doen voor haar omgeving en streeft daarbij naar een duurzaam gebruik van materialen, grondstoffen, energie en ruimte en zet zich in voor Talents eXceL: talentvolle hbo-stageplaatsen realiseren met als doel ambitieuze hbo-studenten een goede (door)start te geven in het bedrijfsleven voor een duurzame toekomst.

Heeft u interesse in de uitkomsten van deze handelsmissie? Stuur ons hiervoor een mail naar sales@intrasales.eu  En volg hier de nieuwsberichten over deze handelsmissie.maandag 2 januari 2012

Crisis een bedreiging?!


Crisis een bedreiging?!

Crisis_een_bedreiging_intrasalesMoordrecht -Er wordt vandaag gesproken over de grootste crisis na de 2ewereldoorlog. De beurzen en de beleggers zijn radeloos. De uitspraken die ze eind vorig jaar gedaan hebben,  staan haaks op de realiteit van vandaag.  Ik zou zeggen: “je kon er op wachten”. Hoe kan het ook anders… de  waarde van een produkt of een dienst is voor een groot gedeelte afhankelijk van de verwachtingen die je ervan hebt. Dit vraagt verdere toelichting.

Net na de 2e wereldoorlog was er nog de knusse dorpsgemeenschap. Alle voorzieningen om aan de behoefte te voldoen waren binnen handbereik. Men was tevreden, de aandelenmarkt was er voor de elite en de gewone man kocht zijn huis met eigengeld. Na de wederopbouw is de hype al begonnen. De mensen kregen meer vrije tijd en de industrie ging op een hoger toerental. De verwachtingen van groei waren reëel, want de mensen hadden nog niets dus groei was het enige realistische scenario. De mensen zijn gaan consumeren en werden de basis van onze economie. Echter diezelfde mensen wilden steeds meer en werden ook deel van de bovenkant van de bedrijfskolom, de aandelen markt. Geld maken met geld. De basis van geld was vroeger het edelmetaal, maar die illusie is inmiddels achterhaald. De waarde van geld is tussen onze “oren” gekomen. Zeer onbetrouwbaar, want als er iets fluctueert is dat “tussen onze oren” wel. En daar ging en daar gaat het mis.
Is deze crisis dan een bedreiging? Nee! De crisis geeft kansen. Kansen om terug te gaan naar de basis. De basis van wat heeft de consument werkelijk nodig. Niet meer speculeren met aandelen, maar aan de slag gaan: een goede baan zoeken en werkelijk bijdragen aan de maatschappij. Speculeren met aandelen is het moderne gokken geworden. Gokverslaving word in onze maatschappij gezien als een egocentrische manier om alles eindeloos jezelf voor te houden, zodat je gaat winnen. Of de definitie die ik las op www.dehoop.org “Bij gokken staan twee begrippen centraal: geld en toeval. Bij gokken wordt geld ingezet op mogelijke uitkomsten van een spel. Het toeval bepaalt of het geld juist is ingezet.” Einde citaat. Winnen met wat? Met geld wat tussen de oren groeit!
Wat zijn de behoeften van de consument? Daar ligt de uitdaging voor de toekomst. Gericht zijn op de ander (de klant) geeft nieuwe kansen. Niet als hoofddoel “ maximalisatie van de winst”, maar hoe kan ik bijdrage om de maatschappij weer betrokken te krijgen op elkaar en het bijdragen aan het onderhouden van onze planeet. Goede voorbeelden hiervan zijn: investeringen in 3e wereldlanden, de ontwikkeling van “groene energie” en “duurzaam bouwen”. Dan gaan we ook zien wat daarvoor benodigd is: wat de behoeften zijn … wat nieuwe verkoopkansen zijn. Want geld blijft nodig zolang we nog consumeren.

Henk Kasbergen, Sales Consultant IntraSales